Mercedes-Benz

Comunicado COVID-19 Stern Motor

16.03.2020

Comunicado Covid-19 Stern Motor
Stern Motor se suma a les recomanacions de la patronal Faconauto, Anfac, Ganvam i Sernauto i de tot el sector que representen, i es compromet amb l’exigència i responsabilitat amb la societat a frenar l’expansió del coronavirus i a preservar la integritat i salut dels seus clients, treballadors i proveïdors.

En aquest sentit, d’acord amb el “Real Decreto 463/2020” pel qual es declara l’estat d’alarma per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, totes les nostres instal·lacions romandran tancades des del 16 de març i durant el període establert pel Govern de l’Estat (quinze dies naturals), que podrà actualitzar-se en la mesura que la situació d’alerta sanitària i les instruccions de les autoritats així ho requereixin.

Hem habilitat un servei i equip d’urgència per assegurar els serveis bàsics per l’activitat econòmica i per la societat per donar servei de reparació, manteniment i postvenda a serveis sanitaris, prestació de serveis bàsics, sectors de transport, logística i alimentari.

En cas d’urgència, podrà trucar al 637 520 916 de 9:00h a 14:00h i de 16:00h a 19:00h.

Els nostres telèfons per a camions 937 360 042 (Terrassa) i 662 862 092 (Gurb) continuen actius durant aquest període per a reparacions de serveis bàsics i d’emergències dins l’horari establert de 8:00h a 15:00h.

Lamentem les molèsties que li puguem ocasionar.
______________________________________________________________________________

Stern Motor se suma a las recomendaciones de la patronal Faconauto, Anfac, Ganvam y Sernauto y de todo el sector que representan, y se compromete con la exigencia y responsabilidad con la sociedad a frenar la expansión del coronavirus ya preservar la integridad y salud de sus clientes, trabajadores y proveedores.

En este sentido, de acuerdo con el "Real Decreto 463/2020" por el que se declara el estado de alarma por la crisis sanitaria ocasionada por Covidien-19, todas nuestras instalaciones permanecerán cerradas desde el 16 de marzo y durante el periodo establecido por el Gobierno del Estado (quince días naturales), que podrá actualizarse en la medida en que la situación de alerta sanitaria y las instrucciones de las autoridades así lo requieran.

Hemos habilitado un servicio y equipo de urgencia para asegurar los servicios básicos para la actividad económica y por la sociedad para dar servicio de reparación, mantenimiento y postventa a servicios sanitarios, prestación de servicios básicos, sectores de transporte, logística y alimentario.

En caso de urgencia, podrá llamar al 637 520 916 de 9: 00h a 14: 00h y de 16: 00h a 19: 00h.

Nuestros teléfonos para camiones 937360042 (Terrassa) y 662862092 (Gurb) continúan activos durante este periodo para reparaciones de servicios básicos y de emergencias dentro del horario establecido de 8: 00h a 15: 00h.

Lamentamos las molestias que le podamos ocasionar.